Praktická veterinární lékařka MVDr. Martina Nováková

Loga

Tiskoviny

Ostatní

MVDr. Martina Nováková (za svobodna Stará) je veterinární lékařka. Naším úkolem bylo pomocí loga vystihnout samotný charakter její činnosti a následně jednoduchým čistým designem vytvořit vizitky. Podmínkou bylo zakomponovat do loga kočku a prase. Výsledek posuďte sami.