P6PA+Architects, s.r.o.

Webové stránky

Tiskoviny

Ostatní

Architektonická kancelář P6PA+Architects, s.r.o., to je náš dlouholetý klient klient s pobočkami od New Yorku, Latinské Ameriky, Milána až po Prahu. Nedávno jsme vytvářeli nové oficiální webové stránky. Jde o architekty, bylo jasné, že web musí být úplně jiný a vymykat se zvykům + má být kladen důraz na čistý design. Je tvořen netradičním stylem onepage webů, kdy sekce „skáčou“ a každá má i svoji adresu.

Zároveň P6PA dodáváme potřebnou grafiku, např. do časopisů, atd. Nejnovějším přírůstkem jsou marketingové brožury (firemní profil společnosti, brožury pro jednotlivé stavby, atd.)

Mockup webových stránek